IsRapporter

gallery/webcam_sigtunarännet

Webcam - Sigtunafjärden (User name och password: "user" / "user")

Alternativa bandragningar

Huvudalterantivet för Sigtunarännet är att åkarna kör söderut på Sigtunafjärden med start och mål i Sigtuna. Reservalternativet är att loppet körs på intilliggande Garnsviken som är grundare och fryser tidigare. På Garnsviken har vi åkt skridskor sedan slutet av november medan isen på Sigtunafjärden precis är åkbar. Nedan rapporterar vi isförhållandena både på Garnsviken och på Sigtunafjärden.


gallery/2019-02-13

13 Februari (Sigtunafjärden)

Idag har det milda vädret och solens strålar gjort isen yta mjuk. Bärigheten är inget problem. Isen är fortfarande minst 20 cm på samtliga hittills kontrollerade ställen. Det milda väder som väntas torsdag-lördag kommer göra isen oåkbar dessa dagar på grund av att ytan blir för mjuk, men om det som väntat blir kallt natten till söndag finns det fortfarande gott hopp om att det kan bli fina förutsättningar. Det är då troligt att banan kommer att förläggas till stor del utanför det plogade spåret. Vi vill dock vara tydliga redan nu med att vi är helt beroende av en kall natt mellan lördag-söndag för att vi skall kunna genomföra loppet. Vi kommer lägga ut information löpande och hålla er informerade.

gallery/2019-02-12

12 Februari (Sigtunafjärden)

Nu är den preliminära bandragningen klar. Det kommer med all sannolikhet bli en något kortare bana på ca 12,5km. Isen är bitvis fantastisk och bitvis skrovlig. Smältvattnet har frusit ihop och är nu helt borta. Banan är idag ganska smal och det finns partier med luftbubblor och skrovel. De skrovliga partierna kan passeras utanför banan där snön stöpt ner nästan helt. Det förväntade mildare vädret på fredag-lördag tror vi kommer smälta ytan och göra den jämnare innan det fryser igen natten till söndag om prognosen stämmer. Ändringar kan självklart fortfarande göras men den preliminära planen är som ovan. 

gallery/2019-02-11

11 Februari (Sigtunafjärden)

Det mesta av vattnet har under de senaste två dagarna försvunnit. Solen och vinden har torkat upp isen bra, i banorna är det lite vatten kvar. Under vattenhinnan är isen oftast hård och jämn. Gårdagens partier med överis har minskat men inte försvunnit helt ännu. Bredvid den plogade banan har snön nästan stöpt ner helt och flera partier har acceptabel åkbarhet trots att de är oplogade. Banan kommer inte dras över den förrädiska ränna som en isbrytare förorsakat, utan en annan bandragning planeras. Nu förväntas några kalla dygn för att från torsdag bli mildare framför allt dagtid. De banansvarig är optimistiska att det kan bli bra förhållanden i helgen, med viss reservation för hur det milda vädret i slutet av veckan påverkar isen. 

gallery/unnamed

9 Februari (Sigtunafjärden)

Idag har våra banansvariga åkt stora delar på den preliminära bansträckningen. Isen är mellan 22-30 cm tjock längs hela banan täckt med 4-10 cm vatten. Snön är nästan helt borta och i de plogade banorna har snön helt stöpt ner. Isen under vattnet är överlag fin med vissa partier av viss mjukhet. Bredvid banorna stöper snön ner lite långsammare men under dagen ser vi en stor skillnad. Ytan utanför banorna är nu plan och kommande veckas förväntade kyla tror vi bidrar till hård fin is både i dom plogade banorna och vid sidan om banorna. Vissa slukhål har uppstått vid sidan av banan där vi idag noterade att vattnet rann tillbaka vilket gör att vi kan se att vattenmängden ovanpå isen minskar snabbt. Det ser ut att kunna bli riktigt bra förutsättningar för Sigtunarännet om väderprognosen är tillförlitlig med kyliga nätter och klart vädret som sveper in på tisdag. Vi ses nästa helg.

gallery/2019-02-06 sigtunafjärden

4 Februari (Sigtunafjärden)

På Sigtunafjärden är isen 15-25 cm täckt av ca 3 dm snö. Den stora snömängden tynger ner isen vilket medför att vattenansamlingar bildas i den plogade banan när vatten tränger upp ur sprickor vilket ställer till problem för plogning och framkomlighet. Efter en kall natt förväntas nu mildare väder. Exakt hur det påverkar isen är väldigt svårt att förutsäga, men när snön smälter kommer istrycket lätta och ytkvaliteten förbättras. Vad som händer med vattenansamlingarna är dock mycket svårt att veta. Plogningen gör uppehåll nu tills det mildare vädret drar in.

gallery/2019-01-20 sigtunafjärden

20 januari (Sigtunafjärden)

Idag har flera skrinnare åkt hela sträckan Sigtuna - Kungsängen. Istjocklek 10-15 cm men varierande is (apelsinskal/ knäckebröd/snöstöp). Hela Skarven är fin. Lite Apelsinskal, men inget som stör. Strax söder om Munkholmsbadet är isen inte helt genomstöpt, men går att passera. En råk vid Näsudden gick att passera lite längre ut. Öppet i mitten längre ut i riktning mot Skarven men bäst på östra sidan. Det blir är bra istillväxt just nu. Till nästa helg kommer sannolikt Sigtuna kommun börja hyvla banan.

gallery/2019-01-12 garnsviken

12 januari (Garnsviken)

Garnsviken - mer än 10cm överallt förutom i den uppbrutna rännan utanför båtklubben. (Rännan inte bärig igår men förmodligen idag). Det går att passera innanför rännan längs vassen mot stora bron. Under bron passerade vi på isen genom vassen på västra sidan. Går bra utan att ta av sig skridskorna. Mestadels c:a 15cm hela Garnsviken. Fin is.

gallery/2018-12-31 sigtunafjärden

31 december (Sigtunafjärden)

Sigtunaviken söndag kl 10:15. 19,5 mm och helt islagd. Fortfarande lite öppna ytor på Sigtunafjärden. Intilliggande Garnsviken har 5-6 cm kärnis och 6-8 cm gammal is enligt de rapporter som kom in från gårdagens skrinnare.

gallery/2018-12-23 sigtunafjärden

23 december (Sigtunafjärden)

Nu börjar också isen på Sigtunafjärden lägga sig. Garnsviken ligger sen länge men med ett snötäcke som isolerar.

gallery/skärmklipp

28 november (Garnsviken)

Premiärtur på Garnsviken. 6,8 cm tjock is invid land men varierande tjocklek längs turen. Vi åkte hela vägen till Garnsviken norra ände och kunde till och med åka in i Garnsvikens inlopp. Under bron för väg 263 var det fortfarande öppet som det brukar vara.

gallery/2018_11_27

27 november (Garnsviken)

Istjocklek 41mm (kärnis) invid vattenskidklubben på Garnsvikens sydöstra ände. Isen på Sigtunafjärden har precis börjat skinna sig, men blåsigare väder väntar så Sigtunafjärden förväntas inte lägga sig än på några veckor.