Det har kommit mycket snö i Sigtuna senaste dagarna men nu plogar Sigtuna kommun en slinga på Sigtunafjärden. Isen är fortfarande hård och fin under snön. Den plogade slingan är ca 5 km lång. Det är fortfarande för tunt för att ploga söderut på Sigtunafjärden.