Väldigt goda förutsättningar inför söndagens lopp ☀️🤘😎. Våra banansvariga har idag inspekterat isen på den planerade bandragningen och det ser mycket fint ut med mestadels hård kärnis och i övrigt hård slät stöpis med bara några millimeter vatten. Risken för dubbelis är minimal och den kyla som nu kommer gör att vattenfilmen snabbt fryser. Den snö som är prognostiserad faller sannolikt på den torra isen och blir därför lätt att ploga bort. Det finns vissa råkar som gör att vi inte kommer gå in i Steningeviken och sannolikt inte heller Rosersbergsviken men beslut om hur banan dras fattas de närmaste dagarna.